1399/2/1
آثار پرهیزگاری
پرهيزگارى امروز، پناهگاه و سپر بلاى شماست و فردا راه رسيدن به بهشت است
پرهیزکاری، سپر بلای امروز و راه رسیدن به بهشت
«فإِنَّ التَّقْوَى فِي الْيَوْمِ الْحِرْزُ وَ الْجُنَّةُ؛ پرهيزگارى امروز، پناهگاه و سپر بلاى شماست و فردا راه رسيدن به بهشت است»
نهج_البلاغه، خطبه ۱۹۱

آخرین کتاب ها