قرآن کریم یک مکتب غنی اسلامی است
1399/5/12
امام جمعه سنندج:
قرآن کریم یک مکتب غنی اسلامی است
امام جمعه سنندج با بیان اینکه قرآن کریم یک مکتب غنی اسلامی است، گفت: کتاب آسمانی قرآن نعمتی بزرگ برای جهانیان بوده و همواره تازگی دارد.

آخرین کتاب ها