معرفی کتاب یکصد و ده پاسخ به سوال علی کیست
1399/5/16
معرفی کتاب یکصد و ده پاسخ به سوال علی کیست


کتاب یکصد وده پاسخ به سوال علی کیست را عباس دانشی در زمستان 1379 نگاشته و به همت مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در شمارگان 30000 جلد توسط چاپخانه قلم منتشر شده است .

در مقدمه این کتاب توضیحاتی کوتاه درباره ی مأخذ اصلی استخراج احادیث این کتاب توسط نویسنده داده شده است .

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي متوفای سال ۹۱۱ هجری قمری از جمله دانشمندان، محدثان و مفسران نامدار اهل سنت است.

وی کلیه احادیث صحاح و سن شش گانه ی اهل سنت را همراه با احادیث مندرج در کتب معتبر دیگر مثل (مسند احمد بن حنبل» در کتابی بنام جمع الجوامع» یا «جامع الكبير» تدوین نموده است بویب احادیث در این کتاب بر اساس نام راویان است.

شیخ علاء الدین علی بن حسام مشهور به منفی هندی مسئو فای ۹۷۵ یا ۹۷۷ هجری قمری کتاب «جمع الجوامع» را به ترتیب حروف مرتب و (کنزالعمال في سنن الأقوال والأفعال» نامیده است.

احادیث آمده در این اثر در مواردی که نام «کنزالعمال» در مدارک آمده از این کتاب برگزیده شده است و در سایر موارد متن حدیث برگرفته از نخستین کتاب ذکر شده در پاورقی می باشد.

* اسناد احادیث در کلیه موارد مربوط به عنوان می باشد یعنی در نقل مدارک به مفاد عنوان توجه شده، حال آنکه شاید الفاظ حدیث در هر یک متفاوت باشد که به لحاظ رعایت اختصار متن آنها ذکر نشده و به اسم کتاب، مؤلف و راوی اکتفا شده است


آخرین کتاب ها