1399/5/26
فراموش کردن آخرت
امیرالمومنین امام علی (علیه السلام) :

در شگفتم از آن کس که خانه نابودشدنی، را آباد می کند امّا جایگاه همیشگی را از یاد برده است.

حکمت ۱۲۶ نهج البلاغه

آخرین کتاب ها