امپریالیسم بشر دوستانه
1399/6/12
امپریالیسم بشر دوستانه
این کتاب چارچوبی تئوریک را برای رفتار خیانت آمیز آمریکا در مقابل واژه هایی چون حقوق بشر و ... را به نمایش می گذارد.کتاب «امپریالیسم بشردوستانه؛ حقوق بشر در خدمت جنگ افروزی» از ترجمه انگلیسی تحت عنوان «Humanitarian imperialism : using human rights to sell war» تالیف ژان بریکمانت می باشد که توسط فواد ایزدی و محسن بدره به فارسی برگردانده شده است.

این کتاب تنها یک بهانه آمریکا برای حمله نظامی را به دیگر کشورها بررسی کرده و آن هم مداخلات بشردوستانه است که در سازمان ملل به تصویب رسیده است. این ایده به توجیهی برای مداخله قدرتهای پیشرو در جهان اقتصادی و نظامی تبدیل شده است. ژان بریکمانت از محققان و نویسندگان شناخته شده در حوزه آمریکا شناسی است

کاری از انتشارات خبرگزاری فارس

۲۳۰ صفحه| ۱۲۰۰۰ تومان

آخرین کتاب ها