لوح / خوش خط و خالِ سمّی
1399/6/29
لوح / خوش خط و خالِ سمّی


رهبر انقلاب‌اسلامی: «فراعنه‌ عالَم اصرار دارند با مواردی مثل همین سند 2030 در آموزش و پرورش کشورها نفوذ کنند؛ چون کارهایی را که به وسیله نظامی به‌آسانی نمیتوانند انجام بدهند، با تأثیر آموزش و پرورش میتوانند انجام بدهند. متأسّفانه در کشور ما هم بعضی از اجزای 2030 به وسیله‌ آدمهای ناباب یا غافل اجرا میشود».۹۹/۶/۱۱

آخرین کتاب ها