آنچه داریم ز بیگانه تمنا نکنیم
1399/6/29
آنچه داریم ز بیگانه تمنا نکنیم


رهبر انقلاب: «اقتصاد کشور را مطلقاً به تحوّلات خارجی نباید پیوند زد؛ بایستی برنامه اقتصادی کشور را با توجّه به  امکاناتِ خودمان برنامه‌ریزی کنیم؛ اگر ما بگوییم چنانچه انتخابات فلان کشور، فلان شد، این‌جور میشود؛اینکه مسائل اقتصادی را منوط به تحوّلات خارجی کنیم ، خطای راهبردی است.» ۹۹/۶/۲

آخرین کتاب ها