حقه بازی
1399/6/29
حقه بازی


رهبر انقلاب اسلامی: «بهانه‌ی آزادی بیان برای محکوم نکردن جرم بزرگ اهانت به چهر‌ه‌ی  قدسی حضرت رسول اعظم (صلّی الله علیه و آله) که از سوی برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده کاملاً مردود و غلط و عوام‌فریبانه است.» ۹۹/۶/۱۸

آخرین کتاب ها