1399/6/29
همنشین خوب
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله):

الجَلیسُ الصالِحُ خَیرٌ مِن الوَحدَةِ وَ الوَحدَةُ خَیرٌ مِن جَلِیسِ السُّوء؛

همنشین خوب بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد.

املی صدوق ج1، حدیث 1162

آخرین کتاب ها