1399/6/29
احترام از ترس گزند
پیامبر مهربانی ها

شَرُّ النّاسِ عِندَ اللّه ِ یَوْمَ القِیامَةِ الَّذینَ یُکْرَمُونَ اتّقاءَ شَرِّهِمْ.

در روز قیامت، بدترین مردم نزد خدا، کسانی هستند مردم از ترس گزندشان به آنها احترام بگذارند.


میزان الحکمه، ج 5 ص 495

آخرین کتاب ها