1399/6/29
حسادت
پیامبر اکرم (ص):

اقّل النّاس لذّة الحسود؛

آدم حسود، کمترین لذت را از زندگی می برد.

آخرین کتاب ها