«موسى الكليم (عليه السلام) في الأحاديث المشتركة بين السنة و الشيعة»
1399/7/20
«موسى الكليم (عليه السلام) في الأحاديث المشتركة بين السنة و الشيعة»
این کتاب چنان که از عنوانش پیداست احادیث و روایاتی را که شیعه و سنی درباره حضرت موسی کلیم الله روایت کرده اند مورد بررسی قرار می‌دهد و دارای چهارده باب و هر باب دارای فصول مختلفی است که به موضوعات ذیل می‌پردازد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شافعی نیوز، كتاب «موسى الكليم (عليه السلام) في الأحاديث المشتركة بين السنة و الشيعة» در 412 صفحه به نویسندگی «مهدی منتظر قائم» و نظارت «آیت الله شیخ محمد علی تسخیری» توسط انتشارات «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» به چاپ رسیده است.

 این کتاب چنان که از عنوانش پیداست احادیث و روایاتی را که شیعه و سنی درباره حضرت موسی کلیم الله روایت کرده اند مورد بررسی قرار می‌دهد و دارای چهارده باب و هر باب دارای فصول مختلفی است که به موضوعات ذیل می‌پردازد.

در آغاز، ولادت حضرت موسی (ع) و حوادث قبل از ولادت و پس  از آن حوادثی را که در منزل فرعون واقع شده است بررسی میکند.

در فصل دوم قتل قبطی و فرار از مصر و ازدواج آن حضرت با دختر شعیب (ع) را بیان می‌نماید. در فصول بعدی بازگشت به مصر و برگزیده شدن به عنوان پیامبر و شریعت آن حضرت را تبیین می‌نماید.

 جایگاه هارون در نزد موسی (ع) و دیگران و دعوت فرعون و درگیر شدن با سحره و خروج همراه با بنی اسرائیل از مصر را در باب هشتم کتاب آورده است.

گرفتاری حضرت موسی (ع) در بیابان تیه و ارتباط آن حضرت با قارون، خضر، سامری و درخواست های عجیب و غریب بنی اسرائیلیان در باب نهم و نیز مرگ حضرت موسی (ع) و هارون در اواخر باب نهم بیان شده است.

موسی و نشأه الاخری عنوان باب دهم می‌باشد که اخبار و روایات مربوط به آن حضرت در برزخ و قیامت را از منابع فریقین آورده است.

 افعال و اقوال آن حضرت با مردم در باب یازدهم و راز و نیاز و مناجاتش با خداوند و مبارزاتش با شیطان در باب دوازدهم و در پایان مطالبی با عنوان حسن ختام، وحی الهی به حضرت موسی و کتب آن حضرت چون تورات، صحف و الواح، با استناد به احادیث و منابع مختلف فراهم آمده است.

 کتاب دارای یک مقدمه کوتاه و دو فهرست مصادر و موضوعات کتاب در پیوست می‌باشد.


آخرین کتاب ها