وحدت اسلامی یکی از عناصر قدرت نرم جهان اسلام
1399/7/21
وحدت اسلامی یکی از عناصر قدرت نرم جهان اسلام
مهمترین وظیفه امت اسلامی بازگشت به قیام نهضت پیامبر اعظم یعنی توحید است. اسلام بر دو پایه و بر اساس توحید و یکتاپرستی استوار است. توحید به معنای وحدت و یکپارچگی است که یک وظیفه ایمانی و اجتماعی برای مسلمانان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آوای امین ، قران مجید افتراق و دودستگی را حاصل عقب افتادگی و سست شدن پایه های جامعه اسلامی اعلام می کند. در واقع وحدت اسلامی یکی از عناصر قدرت نرم جهان اسلام و تامین کننده منافع و مصالح اسلام و جهان اسلام است. اراده وحدت متعلق به فریاد اتحاد اجتماع مسلمین است که در نقطه مقابل اراده تفرقه که اراده شیطانی و استکباری است، قرار گرفته است و در برابر یکدیگر صف ارایی نموده اند.

 اراده تفرقه دشمن به دنبال ایجاد اختلاف ملتها و دولتها و تقویت جریان نفوذ اجانب و تحریف معارف اسلامی و وقایع تاریخی است. مبارزه با نقشه های شوم استکباری در جهان اسلام و دفاع از هویت اسلامی و حمایت از مظلوم یک تکلیف الهی برای همه مسلمین است. راهبرد دیپلماسی وحدت اسلامی پایه گذاری تشکیل امت واحده اسلامی در مقابل اردوگاه استکبار را به عنوان چشم انداز اینده ترسیم می نماید. داشتن هویت واحد امت اسلام اتحاد مصالح مسلمین و کشورهای اسلامی و انتقال توانمندی های ملل اسلامی به یکدیگر و مقابله با تهدیدات مشترک جامعه اسلامی از جمله اصول اساسی دیپلماسی وحدت بر اساس توحید و نبوت، معاد و اعتقاد و التزام عملی به احکام الهی جهت اقتدار امت اسلامی است.

فرمان الهی توسط پیامبر اعظم در جهت جهانی شدن رفتارهای حمایتگرایانه اسلامی ابلاغ شده است. رفتارهای حمایت گرایانه اسلامی از مقبولیت عامه برخوردار است و با فطرت انسانها و سرنوشت مشترک بشری به ویژه مسلمین سازگار است و در مقابل آثار سوء جهانی شدن با تفکر لیبرالیسم و سکولاریسم قرار دارد. تکلیف شرعی و اجتماعی هر یک از مسلمین است تا مرز دفاع از فطرت انسانی و نیز کمک به تحقق حیات طیبه جهت شکوفایی ظرفیت های فراوان مسلمین را در مسیر رشد و تعالی فراهم بیاورد. دیپلماسی وحدت و حمایت اسلامی عمق استراتژی حوزه نفوذ اجتماعی و بال عاطفی و انسانی امت اسلامی و سرمایه ای است که حکایت از وجهه دوستانه اسلام در جهان دارد و یکی از عناصر قدرت نرم جهان اسلام در برابر نظام سلطه است. دیپلماسی حمایت و گفتمان حمایتگری و همدردی اسلامی به عنوان زبان مشترک فرامرزی و فرانژادی و اثرگذار برای دستیابی در زمینه همکاری مشترک در جهان اسلام با بهره مندی از ظرفیت خیرین و خیریه های اسلامی جهان جهت رسیدگی به انسانهایی است که غارت زده شدند و از ظلم و تعدی و تبعیض جان می دهند. این امر موجب تقویت همبستگی و وحدت مسلمین جهان می گردد.

گفتمان حمایتگرانه بر اساس مبانی ارزشی اسلام، تروج سنتهای حسنه اسلامی و تکاپوی اجتماعی مرزهای عقیدتی و فکری را جایگزین مرزهای جغرافیایی می نماید و رابطه انسانها به ویژه مسلمانان را بر اساس حوزه نفوذ در قلبها و مغزها مدیریت می کند. در حقیقت وحدت گفتمانی خود عامل وحدت بخش در جهان اسلام است.

پدیده جهانی شدن به علت ماهیت اصلی آن که ریشه در تفکر لیبرالیسم دارد، آثار سوء خود را بر سبک زندگی اسلامی تحمیل نموده است. مسئله فقر و نابودی انسانها و نابرای اجتماعی به یکی از اثرات مهم و جانبی اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

خشونت ذاتی جهانی شدن امکان هیچ اقدامی را برای اقشار آسیب پذیر فراهم نمی سازد اگر انسانهای دلسوز و نیکوکار تلاشی برای رفع این فرایند آسیب زا نکنند، بسیاری از انسانها زیر چرخ جهانی شدن نابود خواهند شد.

با توجه به تعالیم اسلامی ضروری است انسانهایی با تفکر سبقت در خیرات و پیشتاز در نیکوکاری این نگرانی بشری را اندیشیده و اقدام سازنده ای انجام دهند. مفهوم انسانیت در محبت و عواطف و فداکاری نسبت به دیگران معنی پیدا می کند که به معنای خروج از حوزه تنازع بقا و سبقت در خیرات است. مفاهیمی مانند همکاری، تفاهم، مساعدت، احسان، همدردی، ایثار، انفاق و نیوکاری جلوه های سلیم انسانی است.

نهادهای خیریه اسلامی می توانند در جهت تقویت سرمایه اجتماعی و ترویج فرهنگ انفاق و تقویت روحیه نوع دوستی ایفای نقش کنند. همبستگی بین فعالیت های خیر جهان اسلامی می تواند قدرت جوامع اسلامی برای رفع فقر را گسترش دهد. اتحادیه جهانی خیرین مسلمان به دنبال آن است که شبکه ارتباطی میان خیرین و موسسات خیریه جهان اسلام را ایجاد و جامعه نخبگان تقریب­نهاد خیرین و موسسات خیریه در کشورهای اسلامی را تشکیل دهد. ارتقا و توسعه سرمایه اجتماعی از فعالیت های خیرخواهانه در جهان اسلام با بهره گیری از ظرفیت مادی و معنوی کشورهای اسلامی حاصل می شود و گفتمان حمایتگرانه و تکالیف اجتماعی و سنتهای حسنه اسلامی را تبیین، ترویج و الگوسازی می کند.

حسین انواری، عضو هیات موسس اتحادیه جهانی تقریب نهاد خیرین مسلمان


آخرین کتاب ها