نقشه جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی محکوم به شکست است
1399/7/27
نقشه جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی محکوم به شکست است
رئیس جمهور آمریکا که در آستانه انتخابات کشورش از موقعیت خوبی برخوردار نیست و در سیاست خارجی و به ویژه در قبال ایران دچار ناکامی های بزرگی شده است، تلاش کرد از طریق کمک به علنی شدن هر چه سریع تر روابط اعراب و اسرائیل، امتیازاتی را برای خود در رقابت با «جوبایدن»، رقیب دموکراتش به دست آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آوای امین ، تحولات منطقه خاورمیانه با رویدادهای اخیر از جمله بیانیه سازش امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی وارد مرحله تازه ای شده است. آمریکا و اسرائیل از سالهای گذشته همواره در حال نفوذ در این منطقه و مداخله در امور داخلی کشورهای آن بوده اند. جنگ افروزی، فروش گسترده تسلیحات نظامی و غارت منابع نفتی از جمله پیامدهای حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه بوده است.

این در حالی است که آمریکایی ها در اجرای طرح خاورمیانه بزرگ با محوریت رژیم اشغالگر ناکام شدند. قرار بود از لحاظ اقتصادی اقتصاد رژیم صهیونیستی را برتر از هر اقتصادی در منطقه قرار دهند و حتی این طرح به مصوبه کنگره امریکا در سال 2006 هم تبدیل شد که همواره وضعیت اقتصادی و رفاهی کشورهای منطقه از اسراییل پایین تر باشد. اما آمریکایی ها در اجرای طرح خاورمیانه بزرگ شکست خوردند.

آمریکایی ها بعد از این شکست نقشه خود را تغییر دادند و زمینه ای فراهم کردند که رژیم صهیونیستی به طور مخفیانه با کشورهای کوچک عربی ارتباط برقرار کند. البته بعدها این ارتباط در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی علنی شد و به جایی رسید که این کشورهای عربی رسما با صدور بیانیه رابطه خود را با صهیونیست ها علنی کردند و عملا به این رژیم مشروعیت بخشیدند.

رئیس جمهور آمریکا که در آستانه انتخابات کشورش از موقعیت خوبی برخوردار نیست و در سیاست خارجی و به ویژه در قبال ایران دچار ناکامی های بزرگی شده است، تلاش کرد از طریق کمک به علنی شدن هر چه سریع تر روابط اعراب و اسرائیل، امتیازاتی را برای خود در رقابت با «جوبایدن»، رقیب دموکراتش به دست آورد. در حقیقت آنها به کشورهای عربی دیکته کردند که این رابطه را رسمیت ببخشند تا سایر کشورهای منطقه ای الگو بگیرند و به این توافقات بپیوندند.

طبیعی است که نقطه هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از چنین اقداماتی تهدید امنیت جمهوری اسلامی است. آمریکا که تاکنون از طریق تحریم های گسترده نتوانسته است ایران را تسلیم خواسته های خود کند، راه فشار از طریق منطقه ای را برگزیده است. بی تردید این نقشه آمریکا هم محکوم به شکست است و ایران از این به بعد با هر خطری که از جانب کشورهای سازشکار با اسرائیل رو به رو شود، به سختی پاسخ خواهد داد و بار دیگر آمریکا را در عرصه ای دیگر محکوم به شکست خواهد کرد.

فاطمه آلیا، عضو اتحادیه احزاب سیاسی تقریب نهاد


آخرین کتاب ها