کشتار شیعه و سنی برای داعش و حامیان آن تفاوتی ندارد
1399/10/22
امام جمعه دیواندره:
کشتار شیعه و سنی برای داعش و حامیان آن تفاوتی ندارد
امام جمعه دیواندره با بیان اینکه داعش فاحش مخالف اصلی دین برحق رسول الله است،گفت: برای داعش سنی و شیعه هیچ تفاوتی ندارد این گروه تروریستی دست نشانده استکبار جهانی بی توجه به دستورات دین اسلام مسلمانان از سنی و شیعه را از زیر تیغ خود رد می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آوای امین، ماموستا جلال مرادی اظهار کرد: رحمانیت و مهربانی از ویژگی‌های بارز دین اسلام است.

وی خاطرنشان کرد: دین اسلام دین رحمت و مهربانی است و همواره بر توجه به این اصل مهم در آیات و احادیث مختلف اشاره شده است.

وی با بیان اینکه دین اسلام هر گونه تعدی به جان، مال و ناموس انسان‌ها را محکوم کرده است، گفت: آنچه امروز داعش به نام اسلام و دفاع از دستورات دین پیامبر مکرم اسلام انجام می‌دهد مغایر و متضاد با اصول بیان شده در دین رحمانی اسلام است.

امام جمعه دیواندره اضافه کرد: دین اسلام با هر نوع خشونت و افراطی‌گری مخالف بوده است خداوند تبارک و تعالی در آیات قرآن رسول اکرم (ص) را به میانه روی و اعتدال دعوت می‌کند و امت اسلام را امت معتدل معرفی می‌فرماید.

ماموستا مرادی با اشاره به اینکه گروه های جانی و آدمکش چون داعش طی سال‌های اخیر به نام دین و اسلام دست به بدترین جنایت ضدبشری زدند از دیدگاه مسلمانان از شیعه و سنی هیچ سنخیت و ارتباطی با دین اسلام ندارند، گفت: از دیدگاه اهل سنت هر انسانی که در طول عمر خود ۲ رکعت نماز رو به قبله خوانده باشد را هرگز نمی‌توان تکفیر کرد.

به گفته وی، داعش دست نشانده و خلق شده استکبار جهانی است و با حمایت‌های آنها سعی در نشان دادن چهره غیرواقعی از اسلام و ایجاد شکاف و تفرقه در بین مسلمانان برای تضعیف این دین الهی دارد اما مسلمانان جهان از شیعه و سنی با بصیرت تمام این توطئه استکبار را نیز نقش برآب خواهند کرد.

امام جمعه دیواندره با بیان اینکه داعش فاحش مخالف دین برحق رسول الله است، گفت: پیام آخرین خطبه پیامبر در حجه ‌الوداع صلح و آشتی بود. وی تصریح کرد: پیامبر فرمود ای مسلمانان به دفاع از جان و مال و ناموس، میهن، آزادی و استقلال خویش، موظفند به دفاع از ستم دیدگان و برای نجات مستضعفین و مظلومین دست به پیکار بزنید.

وی تصریح کرد: اینکه امروز داعش که دست نشانده استکبار است به نام اسلام و دین خون مسلمان بی‌گناه را بر زمین می‌ریزند و شهادتین به زبان می‌آورند و نماز می خواند از دیدگاه هر مسلمانی چه شیعه و چه سنی محکوم است.

وی با تاکید داعش مخالف اصلی دین برحق رسول الله هستند، گفت: برای داعش سنی و شیعه هیچ تفاوتی ندارد این گروه تروریستی دست نشانده استکبار جهانی بی توجه به دستورات دین اسلام مسلمانان از سنی و شیعه را از زیر تیغ خود رد می‌کند.

داعش اجیرشده و سنی آمریکایی است

وی از داعش به عنوان اجیر شده و سنی آمریکایی نام برد که تنها توحید غربی و وارداتی استکبار را قبول دارد، گفت: آنها از سوی تعدادی حکام ناچیز توجیه و تطمیع شده‌ و دست به کشتار در جهان اسلام با هدف نشان دادن چهره خشن و غیره واقعی از دین اسلام و تضعیف این دین الهی می‌زنند.

وی اضافه کرد: داعش با آتش زدن مسجد، کشتار مسلمانان و زیان وارد کردن به جان و ناموس مسلمانان بزرگترین ضربه را به دین اسلام وارد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مسلمانان جهان در عراق، سوریه، لبنان، پاکستان و …که توسط این گروه‌ها تروریستی به شهادت رسیدند بهترین مدال را از خداوند تبارک و تعالی گرفته‌اند، گفت: داعش با چنین رفتار افراطی مدال شقاوت را به گردن آویخته و کسانی که در برابر این تروریست‌های خود فروخته ایستادگی کرده و در جبهه جهاد مقابل آنان جانشان را تقدیم می‌کنند مدال شهادت را به گردن آویخته‌اند.


آخرین کتاب ها