مردم متدین کورد کردستان اقدام داعش در پاکستان را به شدت محکوم می کنند
1399/10/25
امام جمعه اهل سنت بیجار
مردم متدین کورد کردستان اقدام داعش در پاکستان را به شدت محکوم می کنند
امام جمعه اهل سنت بیجار گفت: مردم متدین،وحدت محور، انقلابی و ولایت مدار کورد کردستان اقدام داعش در پاکستان را به شدت محکوم می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آوای امین، ماموستا محمدیان با محکوم کردن اقدام گروهک تروریستی داعش در کشور پاکستان و کشتن عده ای انسان بی گناه توسط آنان اظهار کرد: استکبار در پی شکست ها و سیلی ها پشت سرهم از محور مقاومت در ماه های اخیر و آغاز دگرگونی تمدن پوچ غرب با درگیری های خیابانی و ضربه محکم به نظام پلید امپریالیسم آمریکا، رسانه ها از فروپاشی استکبار به شیوه بیان ضمنی پرداختند که این خود ذلت هر چه بیشتر بنیان ظلم استکبار را آشکارتر نمود.

وی تصریح کرد: به همین دلیل برای پوشش رسانه ای و معطوف کردن اذهان به خاورمیانه دوباره داعش، برده نظام شیطانی را اجیر کردند که در پاکستان بیخ گوش ایران قوی دست به جنایت بزند، تا باشد ذره ای از آبروی برباد رفته شان را برای مدت کوتاه در رسانه ها بازیابند.

وی افزود: اما همه مردم آزادی خواه دنیا به این موضوع واقفند که ایران قوی و محور مقاومت هر روز قوی تر می شود و  روزی را رقم خواهد زد که نظام استکباری را با همه هیمنه اش بر سر ظالمان آوار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مردم متدین،وحدت محور، انقلابی و ولایت مدار کورد کردستان اقدام داعش در پاکستان را به شدت محکوم می کنند، اذعان کرد: مردم مسلمان کورد ایران قوی این جنایت را محکوم می کنند و با تجدید بیعت با امام جامعه، مقام معظم رهبری عهد خواهند بست که در انتظار جشن پیروزی قوی تر محور مقاومت و فروریختن دیوار ظلم استکبار در جهاد خواهند بود.


آخرین کتاب ها