پاداش انسان در آخرت از جنس عملش خواهد بود
1399/11/30
از علمای اهل سنت کردستان:
پاداش انسان در آخرت از جنس عملش خواهد بود
از علمای اهل سنت کردستان گفت: پاداش انسان در آخرت از جنس عملش خواهد بود باید از این فرصت کوتاه که خداوند در اختیارمان گذاشته بهترین بهره را بگیریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آوای امین، ماموستا عنایتی در محفل انس با قرآن کریم در سنندج، اظهار کرد: خداوند در قرآن خطاب به همه انسان ها می فرماید همه شما روزی محکوم به مرگ هستید.

وی خاطرنشان کرد: از پیامبر مکرم اسلام سوال شد، که سن انسان به این طولانی و دنیا با این همه گستردگی چرا خداوند از این دنیا به عنوان متاع قلیل یاد می‌کند.

وی با بیان اینکه پیامبرمکرم سلام(ص) این سوال را به زیباترین شیوه پاسخ دادند، گفت: پیامبر فرمود« معدل و میانگین عمر امت من 60 تا 70 سال است چند سال اول این عمر به کودکی و نادانی می‌گذرد و چند سال آخر به کهولت و پیری می‌گذرد و 30 تا 40 سال از آن باقی می‌ماند که نصف آن نیز به خواب می‌گذرد پس عمر امت من 15 تا 20 سال است».

از علمای اهل سنت کردستان تصریح کرد: پیامبر مکرم اسلام فرمود از این عمر کوتا انسان باید مانند کشاورزی بهره‌ بگیرد هرچه بکاریم همان را درو خواهیم رد.

ماموستا عنایتی افزود: پاداش انسان در آخرت از جنس عملش خواهد بود باید از این فرصت کوتاه که خداوند در اختیارمان گذاشته بهترین بهره را بگیریم.

وی اذعان کرد: پیامبر مکرم اسلامی می‌فرماید هر روز عالم برزخ معادل یک‌هزر سال دنیا است.

از علمای اهل سنت کردستان با بیان اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید روز قیامت و روز بعد از آن هر روزش معادل 50 سال دنیا است، گفت: انسان عاقل به قلب سلیم درک می‌کند که حق ندارد در این دنیا به حقوق دیگران تجاوز و در مسیر شیطان قرار گیرد.

ماموستا عنایتی تصریح کرد: چنین انسانی از این فرصت زندگی برای به دست آوردن پست و غیره استفاده نمی‌کند، تمام تلاشش برای ساختن آخرت سعادتمند است.

وی با اشاره به اینکه هر آنچه در این دنیا داریم با مرگ به پایان می‌رسد، گفت: پیامبر(ص) می‌فرماید مال و دارایی و بستگان دنیوی بی‌وفا هستند و تا دم قبر انسان را همراهی می‌کنند و تنها عمل خیر و شر است که همراه انسان به درون قبر می‌رود.

از علمای اهل سنت اضافه کرد: انسان باید در زندگی رفیقی برای خود انتخاب کند که در دنیا و قیامت رفیقش باقی بمانند.

ماموستا عنایتی با بیان اینکه اگر رفیق و پشتیبان ما در دنیا خدا باشد تمام دنیا را آب بگیرد ما همچون حضرت نوح در کشتی نجات خواهیم بود، اذعان کرد: اگر انسان به این آیه مبارکه که تمام اعمال انسان از خیر و شر در روز قیامت محاسبه می‌شود عمل کند زندگی سعادتمندی را خواهد داشت.

وی اذعان کرد: اگر انسان به دنبال شرافت و کرامت دنیای است این مهم در سایه شب زنده داری و نماز شب تحقق پیدا می‌کند.

از علمای اهل سنت کردستان اضافه کرد: خداوند خطاب به پیامبر مکرم فرمود اگر خودت و امتت عزت دنیا را می‌خواهید «عزت دنیا در این است که خود را از مردم بی‌نیاز کنید و به ذات اقدس الهی وابسته باشید».


آخرین کتاب ها