نامزدهای انتخاباتی وعده و وعیدهای زیادی ندهند/ وعده و وعیدهای زیادی ایجاد بی اعتمادی می کند
1399/12/2
امام جمعه مریوان:
نامزدهای انتخاباتی وعده و وعیدهای زیادی ندهند/ وعده و وعیدهای زیادی ایجاد بی اعتمادی می کند
امام جمعه مریوان گفت: نامزدهای انتخاباتی از وعده و وعیدهای زیادی به مردم خودداری کنند، این کار موجب بی اعتمادی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آوای امین، ماموستا شیرزادی در خطبه های نماز جمعه این هفته در شهرستان مریوان اظهار کرد: مشورت در اسلام یک امر ضروری است، خداوند در سوره آل عمران آیه 159 به پیامبر دستور داد که اگر مردم آن زمان خطا و یا اشتباهی دارند آنها را ببخشا و از خداوند بخواه که خداوند نیز آنان را ببخشاید.

وی گفت: این آیه در زمانی که جنگ احد نزدیک بود نازل شد، جوانان به پیامبر گفتند که ما آماده ایم تا در آن غزوه شرکت کنیم، پیامبر خودش مایل بر آن بود تا از شهر خارج نشوند و در مدینه بمانند، اما جوانان گفتند که مایه ننگ است برای ما که دشمنان داخل شهر شوند و زن و بچه هایمان را به اسارت ببرند.

وی اظهار کرد: رأی کسانی که موافق بیرون رفتن از شهر بودند بیشتر بود، پیامبر(ص)  به منزل تشریف بردند و لباس جنگ را پوشیدند و بیرون آمدند.

وی خاطرنشان کرد: بعضی از اصحاب گفتند« مبادا که رسول خدا را نارحت کرده باشیم و بهتر است در شهر بمانیم و پیامبر خدا خودش مختار باشد»

وی ادامه داد: قضیه به سمع پیامبر رسید و پیامبر فرمودند:«که لباس جنگ را در نمی آورم مگر اینکه به من وحی شود».

وی اظهار کرد: سپس این آیه نازل شد که خداوند می فرماید: «به برکت رحمت الهی در برابر آنان نرم ومهربان شدی و اگر خشن وسنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند پس آنها را ببخش و برای آنها طلب آمرزش کن و در کارها با آنان مشورت کن، اما هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.

وی اضافه کرد: پیامبر می فرماید: «کسی که از او طلب مشورت می شود، امانتدار است پس هر کسی به درد مشورت نمی خورد و هر انسانی در زمینه ای به درد مشورت می خورد.

وی افزود: کسانی که می خواهیم با آنها مشورت و یا به آنها رأی بدهیم باید دانا، متدین، عاقل، متقی، امانتدار،  مجرب و تجربه دار باشند.

وی خاطرنشان کرد: فردی که به عنوان نماینده و یا زمام دار انتخاب می شود باید براساس مصالح مملکت تصمیم گیری و همواره در مسیر عمران و آبادانی تلاش و با مردم مدارا داشته باشد.

 امام جمعه مریوان گفت: نامزدهای انتخاباتی از وعده های دروغین به مردم خودداری کنند این کار موجب بی اعتمادی می شود.

وی اضافه کرد: حضرت علی(رض) می فرماید: «بدترین استعداد، استبداد است  و بهترین مناظره، مشورت است.

وی با بیان اینکه امام علی(ع) برای مالک اشتر که استاندار مصر بود چنین وصیت می کند«هیچ وقت با انسان بخیل مشورت نداشته باشد، گفت: همچنین می فرماید«با انسان ترسو مشورت مکن چون در کاری تو را ضعیف می کند، با انسان حریص مشورت مکن و هیچ کاری را به او واگذار مکن، چون به مردم ظلم می کند».

 امام جمعه مریوان اضافه کرد: حضرت ادامه می دهد« کسانی را که به آنها کار واگذار می کنی، باید به نحوی رفتار کنند که مردم آنها را دوست داشته باشد و پیوند خویشاوندی را در نظر نگیری، بلکه اهلیت او را برای آن شغل در نظر بگیر، و حق را در نظر داشته باش و از آن مگذر چون کسی که به حق پشت کند مملکت را به فساد می کشد و کاری نکن که عدالت از بین برود و کاری را به کسی اگر واگذار کردی فرد مورد نظر اجتماعی باشد و در بین مردم به فساد مشهور نباشد».

ماموستا شیرزادی در ادامه تصریح کرد: امام محمد باقر(ع) می فرماید:« پدرم مرا نصیحت کرد که با پنج گروه  انسان فاسق،انسان بخیل، انسان کذاب و دروغگو، انسان احمق و کسی که فاسد و مردم آزار است، مشورت نکنم.

وی اضافه کرد: انسان فاسق تو را به یک لقمه نان و کمتر از آن، می فروشد و انسان بخیل همه چیز را از تو قطع خواهد کرد.

وی با بیان اینکه خداوند دروغگو را لعنت کرده و انسان کذاب سرابی بیش نیست، اذعان کرد: انسان احمق  به جای نفع به تو ضرر می رساند.

 امام جمعه مریوان با اشاره به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا اضافه کرد: نامزدهای انتخاباتی باید در هزینه انتخاباتی دقت و از ریخت و پاش خودداری کنند.

ماموستا شیرزادی اظهار کرد: کاندیدهای انتخابات هنگام تبلیغات وعده و وعیدهای زیادی ندهند چرا که این موضوع موجب بی اعتمادی مردم می شود.

وی خاطرنشان کرد: پیامبر می فرماید: با انسان کذاب همراه مشو و خداوند می فرماید: با انسانهای صادق دوست شوید.


آخرین کتاب ها