ضرورت معرفی مرکز تخصصی امام شافعی کردستان در رسانه ملی
1399/12/4
مدیر مرکز تخصصی امام شافعی کردستان
ضرورت معرفی مرکز تخصصی امام شافعی کردستان در رسانه ملی
مدیر مرکز تخصصی امام شافعی کردستان گفت: معرفی مرکز تخصصی امام شافعی کردستان در رسانه ملی ضروری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آوای امین، ماموستا کریمی در نشست هیئت امنا و اساتید مرکز تخصصی علوم اسلامی امام شافعی با معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه شورای برنامه ریزی‌ مدارس علوم دینی کشور، اظهار کرد:‌ ارتباط با دستگاه‌های مختلف به عنوان یک اولویت مهم در مرکز تخصصی امام شافعی استان دنبال شده است.

وی خاطرنشان کرد: تبلیغات در مورد معرفی این مرکز تخصصی بسیار کم است از رسانه‌ها به ویژه شبکه ملی خواسته‌ایم در این راستا حمایت کنند.

خیریه از اساتید مرکز تخصصی امام شافعی کردستان گفت: ما در استانی قرار داریم که به دلیل مرزی بودند مورد هجمه‌های مختلف فرهنگی و فکری دشمنان قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب به صورت منسجم برای جامعه روحانیون هیچ برنامه منسجم نبوده است روحانیون در انقلاب اسلامی جایگاه اصلی خود را بازیافتند.

وی تصریح کرد: امروز به برکت نظام و ایجاد ظرفیت‌هایی مانند مرکز تخصصی علوم دینی امام شافعی و مدارس علوم دینی بسترهای لازم برای ارتقای سطح علمی و تخصصی طلاب و روحانیون اهل سنت فراهم شده است.

وی افزود:‌اگر برای افرادی که طالب علم هستند بستر و ظرفیت لازم وجود نداشته باشد به دنبال چنین ظرفیت‌هایی به نقاط دیگر می‌روند که گاهی این مسائل به صورت جدی آسیب‌زا خواهد بود.


آخرین کتاب ها