مرکز تخصصی امام شافعی به سمت آموزشکده‌ دانشگاهی حرکت کند
1399/12/4
رئیس دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی کردستان:
مرکز تخصصی امام شافعی به سمت آموزشکده‌ دانشگاهی حرکت کند
رئیس دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی کردستان گفت: مرکز تخصصی امام شافعی می‌توانند اولین مرکزی باشد که به سمت آموزشکده‌های دانشگاهی برود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آوای امین، یوسفی در نشست هیئت امنا و اساتید مرکز تخصصی علوم اسلامی امام شافعی با معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه شورای برنامه ریزی‌ مدارس علوم دینی کشور، اظهار کرد:‌ اگر این مرکز به سمت اکادمیک نرود عقیم خواهد ماند.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از موازی کاری دانشگاه مذاهب اسلامی و این مرکز تخصصی می‌توانیم با هم یک برنامه دقیق و هدفمند را دنبال کنیم.

رئیس دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی کردستان افزود: مرکز تخصصی امام شافعی می‌تواند اولین مرکزی باشد که به سمت آموزشکده‌های دانشگاهی برود.

یوسفی با بیان اینکه ما در حوزه علوم دینی دانشکده نداریم و این مرکز می‌تواند به این سمت حرکت کند، عنوان کرد: برای محتوای درسی و سرفصل‌ها و نظام آموزشی و سیستم الکترونیکی برای این مرکز نیاز ضروری است.

وی اظهار کرد: برای مدارسی که وابسته به مرکز بزرگ اسلامی هستند و سایر مدارس علوم دینی در سطح استان باید این ساز و کار اندیشیده شود.

رئیس دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی کردستان با اشاره به اینکه افرادی که در این مرکز تخصصی تدریس می‌کنند باید به لحاظ مالی و اقتصادی مورد حمایت قرار گیرند، گفت: برخی از اساتیدی که در این دانشگاه تدریس می‌کنند از هیچ پشتوانه مالی و حقوقی برخوردار نیستند.


آخرین کتاب ها