کتاب «تهذیب التفاسیر»
1397/3/7
معرفی کتاب:
کتاب «تهذیب التفاسیر»
کتاب «تهذیب التفاسیر» اثر ملاحیدر مصطفوی از علمای استان کردستان

کتاب «تهذیب التفاسیر» اثر ملاحیدر مصطفوی از علمای استان کردستان می‌باشد، وی از مدرسین پیشکسوت و صاحب تألیفات متعدد در حوزه علوم اسلامی و عضو شورای عالی افتاء استان کردستان می باشند، این کتاب در دو جلد و به زبان عربی تنظیم شده است:

الف) جلد اول در 528 صفحه ی وزیری سامان یافته و مشتمل بر تفسیر سوره  حمد تا سوره مبارکه ی طه است.

ب) جلد دوم در 603 صفحه ی وزیری سامان یافته و مشتمل بر تفسیر سوره انبیاء تا سوره ناس می باشد.


آخرین کتاب ها