کتاب «احکام در فقه امام شافعی» ترجمه التقریب
1397/4/2
کتاب «احکام در فقه امام شافعی» ترجمه التقریب
کتاب «احکام در فقه امام شافعی» ترجمه التقریب

کتاب «احکام در فقه امام شافعی» ترجمه التقریب

مترجم: استاد فقیه مرحوم ملا علی صبار

این کتاب، کتابی جامع از مسائل فقهی در مذهب امام شافعی است مسمی به (التقریب) تالیف علامه وحید امین بن حسین بن احمد اصفهانی مشهور به ابوشجاع متوفای سال چهارصد و هشتاد و هشت هجری قمری که دانشمند شهیر کردستانی آقای ملا علی صبار که از افاضل متاخرین هستند متن (التقریب) را به فارسی ساده و روان ترجمه نموده است.

 این کتاب در قطع رقعی و در 112 صفحه سامان یافته که با کتاب طهارت شروع و با کتاب العتق پایان می پذیرد و توسط انتشارات کردستان در تیراژ 3000 چاپ شده است.

فهرست اجمالی کتاب:

کتاب طهارت؛

کتاب نماز؛

کتاب روزه؛

کتاب معاملات؛

کتاب فرائض؛

کتاب نکاح؛

کتاب جنایات؛

کتاب حدود؛

کتاب جهاد؛

کتاب مسابقه، تیراندازی؛

کتاب أیمان و نذور؛

کتاب أقضیه و شهادات؛

کتاب عتق.


آخرین کتاب ها