پیامبر (ص) و ائمه اطهار از نگاه شاعران کرد
1397/4/12
پیامبر (ص) و ائمه اطهار از نگاه شاعران کرد
پیامبر (ص) و ائمه اطهار از نگاه شاعران کرد
این کتاب به قلم حبیب الله حسن زاده در قطع رقعی و در 160 صفحه سامان یافته که به همت حوزه هنری استان کردستان و توسط انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده است

«پیامبر (ص) و ائمه اطهار از نگاه شاعران کرد»

این کتاب به قلم حبیب الله حسن زاده در قطع رقعی و در 160 صفحه سامان یافته که به همت حوزه هنری استان کردستان و توسط انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده است.

در این مجموعه ضمن معرفی 36 شاعر بخشی از مطالب و اشعاری را که در وصف حضرت محمد(ص) و ائمه اطهار (ع) سروده اند به عنوان نمونه به چاپ رسیده است.

در مجموعه شعر «پیامبر (ص) و ائمه اطهار از نگاه شاعران کرد» اشعاری از شاعران نامی کرد از جمله:«بابا شیخ احمد، ملا خدر رواری، خالد نقشبندی، ماموستا قانع، مهجوری کردستانی، نالی، خسرو خان سنندجی، شیخ رضا طالبانی، وفایی، مجدی سقزی، صالح حریق، سید احمد نقیب، پیرمرد، ملا حسن جوهری، بهاء الدین شمس قریشی و... به چشم می خورد.

 


آخرین کتاب ها