جریان شناسی سیاسی گروهک تروریستی تکفیری داعش / محمد سجاد شیرودی
1397/10/10
جریان شناسی سیاسی گروهک تروریستی تکفیری داعش / محمد سجاد شیرودی
جریان شناسی سیاسی گروهک تروریستی تکفیری داعش / محمد سجاد شیرودی
بررسی رویکردهای مختلف پیرامون جریان ظهور و سقوط داعش در عراق و سوریه، ساختار و الگوی تشکیلاتی و سلسله مراتبی داعش، روش عملیاتی و فتح سرزمینی و همچنین استفاده بی سابقه آن از رسانه ­های تبلیغاتی آنلاین و فضای مجازی برای حضور در فراسوی مرزهای جغرافیایی از اهمیت بنیادینی در کتاب حاضر برخوردار است.

این امور اخیر از اهمیت دو چندان برای نویسنده برخوردار است، زیرا این گروه تروریستی تکفیری دیگر چندان سلطه و حکومت بر سرزمینی را در قبضه خود ندارد، اما دارای یک سلطه در بستر فضای مجازی است و پس از دست رفتن نفوذ آن در عراق و سوریه، با تلاش مضاعف برای انتشار آراء و عقاید خود در این فضا همت گمارده و عزم خود را جزم کرده است تا از تمامی اقصی نقاط دهکده جهانی برای بسط ایدئولوژی، جذب نیرو و اقدامات تروریستی بهره ببرد.

این کتاب با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و رجوع به منابع متنوعی شامل منابع سنتی (مطالعات، گزارش­ها و کتاب­ها به زبان انگلیسی و فارسی به علت فقدان آگاهی کامل از زبان عربی) و غیر سنتی (اغلب اطلاعات رسانه ­های اجتماعی) در شش فصل به شرح به بررسی چیستی و ماهیت داعش و سناریوی محتمل برای آیندۀ آن می­پردازد:

فصل اول با یک دیدگاه تاریخی کوتاه به این مسئله می­ پردازد که داعش چه جریانی است، از کجا آمده است، و چه چیزی باعث قیام وحشیانه و در عین حال چشمگیر آنان شد.

فصل دوم، خلاءهایی و عواملی را که باعث ظهور داعش در دو کشور عراق و سوریه شد، بررسی می‌کند.

فصل سوم به طور ویژه و مفصل بر بحث جریان‌شناسی سیاسی تمرکز می‌کند.

فصل چهارم با تشریح الگوی سازمانی داعش و ارائه جزئیات بیشتر شخصیت­ هایی را که رهبری فکری این گروه تروریستی و از سوی دیگر فرماندهی عملیاتی و نظامی آن را به عهده داشتند، معرفی می‌کند.

فصل پنجم جریان­شناسی الگوهای جهاد در داعش، شامل جهاد پزشکی، جهاد مهندسی، جهاد نکاح، جهاد اطفال را توضیح می­دهد. فصل ششم با شرح و تفضیل بیشتر به جهاد سایبری داعش و حضور آن در عرصه عملیات­های مجازی می ­پردازد. در اینجا سناریوی محتمل برای آیندۀ خلافت و بقای ایدئولوژیک داعش با انحراف از کنترل سرزمینی با تأکید بر حضور گسترده­ تر آن ­ها در عرصۀ مجازی مورد بررسی قرار می­ گیرد.


آخرین کتاب ها