نشست اسوه‌شناسی و شناخت الگوهای تربیتی در دیواندره برگزار شد
1397/10/27
نشست اسوه‌شناسی و شناخت الگوهای تربیتی
نشست اسوه‌شناسی و شناخت الگوهای تربیتی در دیواندره برگزار شد
نشست اسوه‌شناسی و شناخت الگوهای تربیتی استان کردستان در مرکز بزرگ اسلامی شهرستان دیواندره برگزار شد.
به گزارش رابط خبری مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، یکی از اعضای شورای افتا و مدرسین مدرسه علوم دینی شهید کریمیان دیواندره با ذکر حدیثی از حضرت رسول (ص) در مورد چشم و هم چشمی، اظهار کرد: ابتداً باید از تجربه گذشتگان که اسوه خوبی برای آیندگان هستند نهایت استفاده کرد و خوب و بد را از آنها کسب نمود و بهترین تجارب را از این اسوه‌های گرانقدر استخراج کرد.
ماموستا ادبی در ادامه گفت، حضرت  محمد(ص) می فرماید: چشم و همچشمی کار بسیار زشتی است که حضرت در حدیثی دیگر می‌فرماید: نفس خود را تربیت کنید بر آنچه من به شما می‌گویم چنانچه کسی کار خوبی انجام داد شما از وی تقلید کنید و اگر کار بد انجام داد شما به انجام کارهای خوب ادامه دهید.
وی به این نکته اشاره کرد که خداوند متعال در قرآن به ما دستور داده است همانگونه که از آیات و حدیث استفاده می‌کنیم از عقل خود نیز استفاده کنیم.
وی ادامه داد: امام محمد غزالی گفته‌اند به کارگیری تنها از قرآن و حدیث نمی‌تواند انسان را به هدف اصلی‌اش برساند، پس باید از عقل نیز استفاد ه کرد اما گروهی از مسلمانان بر این عقیده می باشند که دین فقط قرآن و حدیث است و برای عقل جائی را در نظر نمی‌گیرند.
وی در ادامه صحبت‌های خویش به نقل از قرآن کریم که خداوند می‌فرماید "کسی که به راستی نماز خوان باشد نمازش او را از گناه باز می‌دارد و  نمازی قابل قبول است که انسان را از گناه دور نگه دارد،  گفت: فطرت انسان به ما می‌آموزد که از مادیات دوری کنیم چرا که دنیای متمدن ارزش خود را چنان پایین آورده‌اند که از حیوانات نیز پایین‌تر هستند.
 در ادامه جلسه، خوبانی از مدرسین مدرسه علوم دینی شهید کریمیان شهرستان دیواندره با اشاره به تفاوت زمانی اسوه‌های دینی با زمان حالی که ما در آن به سر می‌بریم، گفت: با معاصرسازی اسوه‌ها می‌توان این تفاوت را حل نمود و این با پیروی از اسوه‌های دینی تامین می‌شود.
وی گفت: این معاصرسازی اسوه‌ها باید در دو مرحله انجام گیرد، یک مرحله پژوهش است و مرحله دوم مرحله گزارش خواهد بود که در مرحله پژوهش باید سیره‌پژوهی با رویکرد موضوعی مدنظر قرار بگیرد  و در مرحله گزارش نیز موضوع و کاربرد آن بیان شود.
وی در ادامه به اسوه‌گیری و الگوگیری اشاره کرد و گفت: گروهی بر این بارور هستند که نباید از گذشتگان الگو بگیریم بلکه باید انسان همواره با زمانی که در آن زندگی می‌کند اعمال خود را بسنجد و پیروی از شخصیت‌های دینی نه از نظر دین‌ستیزی بلکه به خاطر تفاوت زمان توجیه‌ناپذیر است.
 وی همچنین گفت: اسوه چیزی است که انسان از دیگران پیروی کرده هر چند این الگو برداری از اعمال حسنه باشد یا در مورد امور زشت باشد ولی سیره نوعی رفتار و طریق خاص زندگی است وآن یعنی اصول و معیارها و روش‌هایی که یک فرد در رفتارها و کردار خود نشان می‌دهد.
به گفته وی، خیر می‌تواند به الگو و اسوه تبدیل شود اما شر نمی‌تواند، کسی که شخص و یا چیزی را به عنوان اسوه برای خود انتخاب می‌کند می‌خواهد کمبودهای خود را جبران کند و خدا برای ما پیامبر و صحابه را به عنوان الگو و اسوه قرار داده است.
وی ادامه داد: دو مسیر پر از برکت و دیگری ناامیدی و شکست در مسیر انسان قرار دارد که خود انسان براساس الگوهایی که انتخاب می‌کند در حقیقت یکی از این دو راه را برمی‌گزیند.

آخرین کتاب ها