تبیین گام د وم انقلاب در محل سالن اجتماعات مرکز بزرگ اسلامی سقز
1398/4/16
تبیین گام دوم انقلاب
تبیین گام د وم انقلاب در محل سالن اجتماعات مرکز بزرگ اسلامی سقز
برگزاری جلسه تبیین گام د وم انقلاب در محل سالن اجتماعات مرکز بزرگ اسلامی سقز

دراین مراسم مسئول مرکز بزرگ اسلامی سقز ماموستا نقیبی ضمن خیرمقدم به میهمانان و تشریح برگزاری این  برنامه، برای تبیین خط مشی های جدید وکارآمد برای روحانیون مطالبی را بیان نمودند .

سپس ماموستاسید حسین حسینی امام جمعه شهر سقز گفت: حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی ) در بیانیه گام دوم انقلاب به روشنی برکات بزرگ انقلاب اسلامی را برشمردند؛ تا ضمن شکر این نعمت ارزشمند به درگاه خداوند متعال ویادآوری آنچه در گذشته و زمانی از آن محروم بوده ایم وامروز در اختیار ما قرارگرفته به حفاظت وحراست از آن بپردازیم.

وی دراین راستا به امنیت وآسایشی که اکنون در ایران اسلامی ما حاکم است اشاره کردند واظهار داشت امنیت وآسایسی که داریم به عنوان نعمتی بی بدیل در تاریخ ایران مرهون فداکاری انسانهای از خود گذشته ای است  که با اطاعت از رهبری در برابر دشمنان ایستادگی کرده اندو ایران اسلامی ومردم مسلمان را در مقابل  بدخواهان نظام اسلامی از هرنوع فتنه ای علیه مسلمانان  مایوس کرده اند و درتداوم این حرکت کوتاهی نکنیم و باعنایت پروردگار رحمان و رحیم شاکر این همه نعمت باشیم .

پس از ایشان دکتر نقیبی مسئول مرکز بزرگ اسلامی سقز  ضمن عرض خیرمقدم مجدد به روحانیون  و مهمانان شرکت کننده در این مراسم به یکی از اهم موضوعات و مباحث مبتنی بربیانیه گام دوم انقلاب که یکی از آنها ورود انقلاب اسلامی به دومین  مرحله خود سازی خود، جامعه پردازی وتمدن سازی است اشاره و بیان کرد: پس از چهل سال اکنون زوایای همه وقایع ریز ودرشت هویدا شده، دوست ودشمن مشخص شده اند و وقت آن رسیده که کم وکسری ها به حداقل برسد و نقاط قوت تقویت ونقاظ ضعف برطرف گردد.

وی درادامه اظهار داشت آنچه مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) می خواهند عدم تکراراشتباهات واصلاح امور کشور از هر نظر است تا عملکرد همه ابعاد نظام با آرمانها و چشم اندازهای آن همسو شوند و برای رسیدن به قله های ترقی گام های محکمتری برداشته شود

وی در ادامه به وظایف مسئولین در قبال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کردواظهار داشت: اگر مسئولین در وهله اول و آحاد جامعه در نظام اسلامی همت کنند وزیر بنای فرهنگی واعتقادی آن را بسازند ، زمینه برای کارهای بزرگ درساختن جامعه سالم فراهم می گردد وتمدن اسلامی مورد نظر معظم له تحقق پیدا می کند .

در ادامه دکتر وارعی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی سقز به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد وگفت بیانیه گام دوم انقلاب در پایان چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران که توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) خطاب به ملت ایران منتشر شد یک برنامه استراتژیک و راهبردی کاملاً عملی برای آینده انقلاب اسلامی می باشد و مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) ماموریت اصلی در این بیانه را ساختن ایرانی اسلامی ذکر فرموده اند .

رییس واحد سقز در ادامه گفت: بیانیه گام دوم انقلاب را می توان به سه بخش تقسیم نمود؛ در بخش نخست ماموریت و اهداف انقلاب اسلامی ذکر شده است ، در بخش دوم عملکرد چهل ساله انقلاب و نقاط قوت و ضعف  و تهدیدها و فرصت های انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف بیان شده و در نهایت در بخش سوم استراتژی هایی برای آینده انقلاب اسلامی در قالب توصیه هایی برای ملت ایران توسط  مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تدوین گردیده است.

وی ادامه داد: ابزارهایی همچون استفاده از جوانان در مدیریت و اداره امور کشور (که مخاطب اصلی بیانیه گام دوم انقلاب جوانان می باشند)؛ مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل«ما می توانیم» ؛ امید و نگاه خوشبینانه به آینده، برای دستیابی  به استراتژی های انقلاب اسلامی در آینده در بیانیه گام دوم انقلاب  برجسته شده، که لازم است ملت غیور ایران اسلامی به آن توجه زیادی داشته باشند.

محمد وارعی  با اشاره به اهمیت علم و پژوهش در بیاینه گام دوم انقلاب گفت: ایران پیش از انقلاب در علم و فناوری در سطح بسیار پایینی قرار داشت، چنانچه در صنعت به جزء مونتاژ و در علم جزء ترجمه حرفی برای گفتن نداشت، اما خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی، موتور توسعه صنعت و علم در عرصه های فناوری و ایجاد زیر ساخت های حیاتی در حوزه های اقتصادی  و عمرانی و... روز به روز فعال تر شده و در سراسر ایران اسلامی این امر فراگیر شده است و امروزه شاهد تاسیس هزاران شرکت دانش بنیان مولد در دانشگاه های کشور هستیم.

وی با اشاره به چندین برابر شدن واحد های صنعتی، صادرات غیر نفتی و درخشش و رشد چشمگیر علوم پزشکی در کشورمان و... اضافه کرد: دانشگاه ها منشاء علم و پژوهش  هستند و باید هدف اصلی مدیران دانشگاهی ما، حرکت بسوی دانشگاه های نسل سوم و چهارم یعنی کارآفرین و مسئله محور باشد و نهایتا برای رسیدن به قله های علم و پژوهش دانشمندان و پژوهشگران جوان ما باید به صورت جهادی کار کنند و هرگز ناامید نشده و یاس و ناامیدی را از خود دور کنند.


آخرین کتاب ها