پیک آدینه، ش58 ، اختصاصی
1398/6/2
پیک آدینه، ش58
پیک آدینه، ش58 ، اختصاصی
اختصاصی ائمه جمعه و جماعات کردستان

محتویات:

رهنمود؛

تحلیل؛

عبادی؛

رونق تولید؛

اخبار و مسائل روز اسلام؛

اخبار استان؛

اخبار نماز جمعه؛

رویدادهای قمری، شمسی و میلادی.


آخرین کتاب ها