پیک آدینه ش59 اختصاصی ائمه جمعه و جماعات استان کردستان
1398/6/7
پیک آدینه ش59
پیک آدینه ش59 اختصاصی ائمه جمعه و جماعات استان کردستان
پیک آدینه ش59 اختصاصی ائمه جمعه و جماعات استان کردستان

محورها:

رهنمود؛

تحلیل؛

عبادی؛

رونق تولید؛

اخبار و مسائل اسلام؛

اخبار استان؛

رویدادهای قمری، شمسی، میلادی


آخرین کتاب ها