عاشورای حسینی نباید در گذر زمان به فراموشی سپرده شود
1398/7/6
مسئول مرکز بزرگ اسلامی بانه
عاشورای حسینی نباید در گذر زمان به فراموشی سپرده شود
مسئول مرکز بزرگ اسلامی بانه با بیان اینکه امام حسین(ع) متعلق به گروه و مذهب خاصی نیست، بلکه متعلق به آزادگان وهمه مذاهب است، گفت: نباید اجازه دهیم عاشورای حسینی در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه‌‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کردستان، کهنه پوشی در جمع تعدادی از علما و ماموسایان دینی اظهار کرد: در ماه محرم در طول تاریخ اتفاقات زیادی افتاده است که آخرین اتفاق آن که محرم را محرم کرد واقعه کربلا بود که دشمنان دین در اوج بیرحمی و بی‌دینی و جسارت فرزند رسول خدا را به طرز فجیعی به شهادت رساندند.
وی تصریح کرد: درحالی که هدف اصلی حرکت امام حسین ع زنده کردن دین جدش و امر به معروف و مبارزه با ظلم و زور و ریا بود که میرفت توسط یزید نهادینه شود امام حسین با قدرت و قاطعیت با خون سرخ خود در مقابل آنها ایستاد و رسوای زمانه تاریخ دنیا و قیامت کرد.
وی اذعان کرد: امام حسین برای همیشه تاریخ در دنیا خوش نام و در قیامت در بهشت برین و پیش خدای خود روزی میخورد لذا برهمگان واجب است تاریخ کربلا و شهادت امام حسین و چگونگی شکل‌گیری ماجرا را از اول تا آخر مطالعه کنیم.
مسئول مرکز بزرگ اسلامی بانه اذعان داشت: نباید به سادگی از کنار این جنایت بزرگ بگذریم تاریخ طبری و الکامل فی التاریخ به داستان این واقعه پرداخته‌اند و چون مصیبت از جهات مختلف بسیار تکان دهنده بود.
وی با بیان اینکه واقعه عاشورای حسینی منحصر به فرد نبود، گفت: نباید اجازه دهیم عاشورای حسینی در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.
وی اظهار کرد: باید با بازگویی این قطعه مهم تاریخ همواره این تاریخ مهم را زنده نگهداریم و از آن الگو برداری کنیم.
به گفته مسئول مرکز بزرگ اسلامی بانه ، امام حسین(ع) متعلق به گروه و مذهب خاصی نیست، بلکه متعلق به آزادگان وهمه مذاهب است.
 وی عنوان کرد: این وظیفه و رسالت مهم ماست که باید ماموریت‌های بزرگ خود را که یکی از آنها حادثه کربلا و شهادت حضرت امام حسین و انصار باوفایش است به خوبی انتقال دهیم.

آخرین کتاب ها