اختصاصی ائمه جمعه و جماعات استان کردستان
1398/7/16
پیک آدینه، شماره 64
اختصاصی ائمه جمعه و جماعات استان کردستان
مهر 1398

رهنمود؛

تحلیل؛

عبادی؛

رونق تولید؛

اخبار و مسائل روز اسلام؛

اخبار؛

رویدادهای قمری، شمسی و میلادی


آخرین کتاب ها