تکریم کبیر در دین مبین اسلام سفارش شده است
1398/7/17
امام جمعه سقز، ماموستا سیدحسین حسینی
تکریم کبیر در دین مبین اسلام سفارش شده است
امام جمعه سقز گفت: حرمت و تکریم کبیر و رحم به صغیر در دین مبین اسلام سفارش شده است و باید همه طبق دستورات دینی در جامعه زندگی کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه‌‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کردستان، ماموستا سیدحسین حسینی در همایش تکریم از سالمندان و مددجویان سقزی اظهار داشت: پیری، عالم مقدسی است و باید همواره قدر پیر را دانست تا رضایت خداوند جلب شود.
وی خاطرنشان کرد: حرمت و تکریم کبیر و رحم به صغیر در دین مبین اسلام سفارش شده است و باید همه طبق دستورات دینی در جامعه زندگی کنیم.
وی اظهار داشت: تکریم پدر و مادر در قرآن سفارش شده است و این نشان از جایگاه رفیع پدران و مادران است.
معاون سیاسی فرماندار سقز هم در این همایش گفت: سالمندان، کان و منبع تجربه برای جوانان و نوجوانان هستند و پیران در خانواده چون پیامبر در بین قوم هستند.
اسماعیل رستم‌پور بیان کرد: نقش حمایت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی سالمندان تاثیرگذار است و بایستی مورد توجه واقع شود.
وکیلی، کارشناس مشاوره هم در این همایش، تامین سلامت روان در دوره سالمندی را بسیار مهم دانست و گفت: خانواده‌ها بایستی به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند و سالمندان از خدمات مشاوران بهره گیرند.
وی ادامه داد: سالمندان به داشتن روابط اجتماعی، پیاده‌روی آهسته و تحرک در شبانه‌روز و نوشتن خاطرات توجه کنند و گوش دادن و توجه کردن به سالمندان بایستی مورد توجه افراد خانواده باشد.

آخرین کتاب ها