نگرش های مختلف مخالفان مهدویت در اهل سنت و پاسخ های علمای اهل سنت
1398/7/30
مروری بر کتاب «رویکرد شناختی پاسخ علمای اهل سنت به مخالفان مهدویت»؛
نگرش های مختلف مخالفان مهدویت در اهل سنت و پاسخ های علمای اهل سنت
در کتاب «رویکرد شناختی پاسخ علمای اهل سنت به مخالفان مهدویت» به بحث نگرش های مختلف مخالفان مهدویت در اهل سنت و پاسخ های علمای اهل سنت به آنها پرداخته می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت به نقل از خبرگزاری مهر، کتاب «رویکرد شناختی پاسخ علمای اهل سنت به مخالفان مهدویت» از جمله پروژه هایی است که در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی با اجرای حجت الاسلام حسین الهی نژاد عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  به اتمام رسیده و در تابستان ۱۳۹۸ زیور چاپ و نشر آراسته شده است.

در این کتاب به بحث نگرش های مختلف مخالفان مهدویت در اهل سنت و پاسخ های علمای اهل سنت به آنها پرداخته می شود. رویکرد هایی نظیر حدیث شناختی، دین شناختی، مذهب شناختی، نماد شناختی، کارکرد شناختی، جامعه شناختی، روان شناختی مثلا مخالفان مهدویت با رویکرد حدیث شناختی، احادیث مهدویت را ضعیف، متناقض و جعلی تلقی نموده اند و با رویکرد دین شناختی، اندیشه مهدویت را کپی برداری از مجوسیت، یهودیت و مسیحیت دانسته و اتهام وارداتی و غیر اسلامی بودن را نثار آن کرده اند و با رویکرد مذهب شناختی، انگ فرقه ای و مذهبی بودن به اندیشه مهدویت زده و آن را از اختراعات و جعلیات شیعه تلقی نموده اند و با رویکرد نماد گرائی، مهدویت و آموزه های مهم آن را نمادین و سمبلیک تصور کرده و اتهام غیر شناختاری و غیر حقیقی بودن را متوجه آن نموده اند.

در پاسخ به ایرادات و اتهامات مخالفین، منکرین و مرددین مهدویت در اهل سنت، قاطبه علمای اهل سنت حرکت و تلاش مضاعفی بخرج داده و با ارائه دلایل و براهین عقلی و نقلی به وحیانی بودن اندیشه مهدویت نظر داده اند و با استناد به احادیث نبوی که توسط صحابه و تابعین در منابع دست اول حدیثی نظیر صحاح، مسانید، سنن، جوامع و اطراف آمده به توجیه اسلامی بودن آن همت گماشته اند. بی شک در کنار همه این مکتوبات و منقولات معتبر، اذعان علما و اندیشمندان اسلامی به صحیح بودن، متواتر بودن و مستفیض بودن روایات مهدویت از یک طرف و اجماعی، اعتقادی و ایمانی بودن باورداشت مهدویت از طرف دیگر دلیل قوی و مستند محکمی است که اتهامات و ایرادات مخالفین مهدویت بی پایه و بی اعتبار است.


آخرین کتاب ها