برگزاری هفتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم
1398/12/1
ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت کشور
برگزاری هفتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم
برگزاری هفتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم

برگزاری هفتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم

 (ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت کشور)

)حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم(

به میزبانی دفتر استانی آذربایجان غربی (شهر ارومیه) ،

 منبع آزمون: کتابچه آیات موضوعی قرآن کریم با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب ویژه کلیه شرکت کنندگان

مورخ 18 لغایت 22 اسفند ماه سال جاری


آخرین کتاب ها